Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Milówce

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie!
TELEFON ZAUFANIA NOWY NUMER!
Witaj szkoło!
01.09.2021
Akcja wakacyjna #wakacjebeznudy

Oferta naszej Poradni

Diagnoza ikonka

Diagnoza

Diagnoza pozwala poznać mocne i słabe strony dziecka oraz wyjaśnić mechanizmy jego funkcjonowania.
Terapia ikonka

Terapia

Zajęcia terapeutyczne umożliwiają wsparcie w rozwoju zgodnie z potrzebami dziecka.
Orzecznictwo ikonka

Orzecznictwo

Działania prowadzące do wydania stosownego orzeczenia zapewniającego wszechstronną pomoc dziecku.
Opiniowanie ikonka

Opiniowanie

Działania prowadzące do wydania opinii adekwatnej do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka.
Profilaktyka ikonka

Profilaktyka

Działania mające na celu zapobieganie zachowaniom trudnym i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Wspomaganie ikonka

Wspomaganie

Działania mające na celu wsparcie Przedszkoli, Szkół i Placówek w ich działalności.